Forlængelse af frist for opfyldelse af solvenskrav

21-03-2018

Finanstilsynet har i brev af den 22. februar 2018 i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed meddelt Østjydsk Bank A/S en frist til torsdag den 22. marts 2018, kl. 17.00 til opfyldelse af solvenskravet på 14 pct. af de risikovægtede poster.

Østjydsk Bank A/S har den 22. februar 2018 indgået aftale med Sparekassen Vendsyssel, hvorefter banken i henhold til den indgåede aftale overdrager samtlige aktiviteter bortset fra Østjydsk Bank A/S’ efterstillede kapital til Sparekassen Vendsyssel.

I brev af den 20. marts 2018 har kurator Advokat Boris Frederiksen på vegne af boet anmodet om en fristforlængelse med henblik på at sikre, at boet har mulighed for at gennemføre afvikling af instituttet, og at boet kan medvirke til gennemførelsen af overdragelsen af bankens virksomhed til Sparekassen Vendsyssel i overensstemmelse med overdragelsesaftalen.

Finanstilsynet vurderer, at hensynet til at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af afviklingen af banken i det konkrete tilfælde kan begrunde fristforlængelsen, jf. § 225, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet skal på den baggrund i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed meddele banken en fristforlængelse af fristen til torsdag den 19. april 2018, kl. 17.00.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 21-03-2018