Påtale til Sanistål A/S for manglende indberetning ved offentliggørelse af intern viden

09-05-2018

Finanstilsynet påtaler den 24. april 2018, at Sanistål A/S ikke har indberettet oplysninger om intern viden til Finanstilsynet samtidigt med offentliggørelsen som påkrævet efter § 25 i lov om kapitalmarkeder (tidligere § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v.). Finanstilsynet påtaler også, at Sanistål A/S ikke rettidigt har underrettet Finanstilsynet om selskabets brug af udsættelsesadgangen i artikel 17, stk. 4, i Markedsmisbrugsforordningen.

Den 24. august 2017 udsendte Sanistål A/S en selskabsmeddelelse med overskriften: ”2017 nr. 07 – Delårsrapport 1. halvår 2017”. Sanistål A/S redegjorde i meddelelsen for periodens resultat og fremkom med ændrede forventninger til årets resultat. Disse forventninger udgjorde intern viden. Selskabsmeddelelsen er indsendt til Nasdaq under kategorien ”Halvårsrapport” og ikke som ”Intern viden”. Selskabsmeddelelsen er indberettet i Finanstilsynets indberetningssystem (OASM) under kategorien ”Halvårsrapport” og ikke ”Intern viden”.

En udsteder skal samtidig med offentliggørelse af intern viden indsende oplysningerne til Finanstilsynet, der opbevarer dem. Det følger af § 24 i lov om kapitalmarkeder (tidligere § 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.) og § 25 i lov om kapitalmarkeder (tidligere § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v.).
 
Selskabsmeddelelsen blev ikke indberettet korrekt som intern viden i Finanstilsynets indberetningssystem. Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at Sanistål A/S ikke har overholdt pligten til at indsende oplysninger til Finanstilsynet. Sanistål A/S har anført, at den manglende indberetning beror på en fejl fra selskabet side.

Den 29. august 2017 sendte Sanistål A/S et udsættelsesskema til Finanstilsynet. Heri orienterede Sanistål A/S om, at offentliggørelsen af den interne viden i relation til selskabsmeddelelsen af 24. august 2017 havde været udsat med hjemmel i artikel 17, stk. 4, i Markedsmisbrugsforordningen (MAR).

Hvis en udsteder vælger at udsætte offentliggørelsen af intern viden med hjemmel i artikel 17, stk. 4, i MAR, skal udstederen indsende et udsættelsesskema til Finanstilsynet, så snart denne viden er blevet offentliggjort. 

Sanistål A/S har ikke rettidigt underrettet Finanstilsynet om, at selskabet havde udsat offentliggørelsen af intern viden. Sanistål A/S har anført, at dette beror på en fejl fra selskabets side.

Senest opdateret 09-05-2018