Resumé af afgørelse om påtale til Prime Office A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2017

31-05-2018

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder gennemgået delårsrapporten for 1. halvår 2017 for Prime Office A/S. Delårsrapporten er aflagt efter IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

 

Styrelsen startede sagen med henblik på at undersøge virksomhedens dokumentation for værdiansættelsen af virksomhedens investeringsejendommene i delårsrapporten. Virksomheden har efterfølgende offentliggjort årsrapporten for 2017 og i den forbindelse foretaget værdiregulering af investeringsejendommenes dagsværdi. Virksomheden har endvidere iværksat tiltag til forbedring af dagsværdiopgørelsen til brug for fremtidige delårsrapporter, hvorfor styrelsen endte med alene at vejlede om dette forhold.

Styrelsen konstaterede endvidere nedenstående mindre fravigelser fra IFRS.

Prime Office A/S har i delårsrapporten for 1. halvår 2017 i strid med IAS 34, afsnit 20, ikke præsenteret en egenkapitalopgørelse for perioden 1. januar – 30. juni 2016.

Prime Office A/S har aflagt delårsrapporten for 1. halvår 2017 efter IAS 34, men virksomheden har ikke oplyst, at delårsrapporten aflægges efter IAS 34, hvilket er et krav efter IAS 34, afsnit 19. 

Prime Office A/S har i delårsrapporten for 1. halvår 2017 oplyst forkert beregnede nøgletal for kurs/indre værdi. Nøgletallet pr. 30. juni 2017 var oplyst til 1,19, mens det korrekt nøgletal var 0,99. Pr. 30. juni 2016 var samme nøgletal oplyst til 0,77, mens det korrekte nøgletal var 0,96.

Virksomheden har den 15. november 2017 offentliggjort delårsrapporten for 3. kvartal 2017, hvori ovenstående fejl er rettede. Styrelsen har på den baggrund valgt at påtale overtrædelserne.

 

Senest opdateret 31-05-2018