Redegørelse om risikooplysning til Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

09-05-2018

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Nordea Kredit konstateret, at instituttet overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst for segmentet erhverv med boligformål.

 

Sammenfatning

Udlånet er i perioden fra ultimo 1. kvartal 2017 til ultimo 1. kvartal 2018 forøget med 15,3 procent. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst for segmentet erhverv med boligformål er på maksimalt 15 procent.

 

Nordea Kredit har oplyst, at overskridelsen ultimo 1. kvartal 2018 er midlertidig og primært kan henføres til to store eksponeringer. Uden disse eksponeringer var udlånsvæksten ifølge Nordea Kredit ca. 3,5 pct. Instituttet forventer endvidere, at udlånsvæksten for segmentet erhverv med boligformål vil stige til omkring 20 pct. i 2. kvartal 2018, hvori de to store eksponeringer stadig er medregnet. 

 

Finanstilsynet vurderer, at overskridelsen udgør en forhøjet risiko og har på den baggrund givet Nordea Kredit en risikooplysning om de forøgede risici, som Nordea Kredit herved har påtaget sig. Nordea Kredit bør begrænse væksten i segmentet. Nordea Kredit har oplyst, at udlånsvæksten forventes at ligge inden for Tilsynsdiamantens pejlemærke i 4. kvartal 2018. Finanstilsynet vil følge nøje, hvorvidt denne udvikling fastholdes.

 

Senest opdateret 09-05-2018