Resumé af afgørelse om fremadrettet påbud til NewCap Holding A/S vedr. årsrapporten for 2016

14-05-2018

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for NewCap Holding A/S for 2016 samt halvårsrapporten for 1. halvår for 2017.

 

Som børsnoteret virksomhed skal NewCap Holding A/S supplere oplysningskravene i henhold til IFRS med årsregnskabslovens yderligere oplysnings-krav for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D.

NewCap Holding A/S har modtaget et fremadrettet påbud om at oplyse om ledelsens andre ledelseshverv i ledelsesberetningen i de fremtidige årsrapporter, jf. årsregnskabslovens § 107, stk. 1, og § 159 a, stk. 5 og 6, sammenholdt med § 161, nr. 3.

 

Senest opdateret 14-05-2018