Politianmeldelse af Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører (ISP) til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for vildledning af medlemmer

30-05-2018

Finanstilsynets beslutning af den 23. maj 2018. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynet har politianmeldt Pensionskassen ISP fordi pensionskassens materiale til medlemmerne og konkrete individuelle tilbud om omvalg, ikke afspejlede i den viden, bestyrelsen og direktionen havde eller burde have haft om, at beregningerne af omvalgstilbuddene ikke var retvisende. Det afspejlede heller ikke at bestyrelsen havde besluttet at igangsætte en analyse af grundlaget for beregningerne.

ISP havde i perioden fra januar 2015 til november 2016 tilbudt deres medlemmer omvalg fra deres helt eller delvis garanterede pensionsordninger til en markedsrenteordning, hvis medlemmer selv henvendte sig og ønskede et tilbud (stående omvalg).

ISP holdt den 26. august 2016 et bestyrelsesseminar og i tilknytning hertil et bestyrelsesmøde og et revisionsudvalgsmøde. Den ansvarshavende aktuar orienterede på baggrund af det negative risikoresultat pr. 30. juni 2016 direktionen og bestyrelsen om, at en større analyse af dødelighedsforudsætningerne burde blive igangsat. Dette blev besluttet. 

Læs hele politianmeldelelsen.

Senest opdateret 30-05-2018