Påtaler til JØP i forbindelse med information om lån i de individuelle særlige bonushensættelser (K-faktoren)

30-05-2018

Finanstilsynet påtaler den 29. maj, at Juristernes & Økonomernes Pensionskasse (JØP) har handlet i strid med § 3 og § 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Finanstilsynet har den 28. maj 2018 meddelt JØP i alt fire påtaler.

Finanstilsynet påtaler, at Juristernes & Økonomernes Pensionskasse (JØP) har handlet i strid med § 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder ved ikke at informere sine medlemmer om, at pensionskassen havde lån i den omvalgsbonus, som de tilbød medlemmerne ved omvalgene i 2011-12, så omvalgsbonussen fremstod større, end den rent faktisk var.

Finanstilsynet påtaler også, at JØP har handlet i strid med § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder ved at bruge forskellige forudsætninger uden tydeligt at oplyse om dette. Pensionskassen angav under omvalget størrelsen på omvalgsbonus i forskelligt materiale med forskellige forudsætninger og på forskellig måde uden at oplyse tydeligt om det.

I årene efter omvalget påtales det, at JØP fortsat ikke informerede medlemmerne om det reelle bonusbeløb, men fortsat opgav sumbeløbet eksklusive lån til pensionskassen og ikke gav en tydelig forklaring på tallene eller forklarede, hvor der fandtes information om beregninger af bonussens reelle værdi.

Endelig påtales det, at da JØP ændrede den måde, bonusbeløbet blev vist på i depotoversigten for 2016, som blev fremsendt til medlemmerne i foråret 2017, oplyste de ikke samtidig medlemmerne om, at ændringen fandt sted, og hvad baggrunden for ændringen var.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 30-05-2018