Afgørelse vedr. fratagelse af stemmerettigheder

15-05-2018

Fratagelse af stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har frataget to kapitalejere stemmeretten i medfør af § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, på den del af kapitalejernes kapitalandele i et pengeinstitut, som gav adgang til at udøve indflydelse som kvalificerede ejere. 

Finanstilsynet har i sin afgørelse lagt til grund, at kapitalejerne i forbindelse med erhvervelsen af deres kvalificerede ejerandele i instituttet ikke på forhånd havde ansøgt om Finanstilsynets forhåndsgodkendelse af erhvervelserne efter § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet havde forinden erhvervelserne af de kvalificerede ejerandele dialog med begge kapitalejere vedrørende kravet om Finanstilsynets forhåndsgodkendelse af erhvervelser af kvalificerede ejerandele. På trods af denne dialog sørgede ingen af de to kapitalejere for at opnå denne forhåndsgodkendelse.

Kapitalejerne har derfor overtrådt kravet om Finanstilsynets forhåndsgodkendelse af erhvervelser af kvalificerede ejerandele efter § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. 

Det er på den baggrund Finanstilsynets vurdering, at det har været nødvendigt indtil videre at ophæve den stemmeret, som gav kapitalejerne adgang til at udøve indflydelse som kvalificerede ejere, jf. § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Afgørelsen vedrører således alene ophævelse af stemmeretten på den andel af de to kapitalejeres kapitalandele, der hver især udgør 10 pct. og derover af de samlede kapitalandele i instituttet.

Senest opdateret 15-05-2018