Påtale til MP Pension – Pensionskassen for Magistre & Psykologer for i en periode ikke at have haft et betryggende tegningsgrundlag for visse aldersgrupper

25-06-2018

Finanstilsynet påtaler, at pensionskassens tegningsgrundlag i perioden fra 31. december 2016 til 1. februar 2018 ikke har været betryggende for visse aldersgrupper.

Finanstilsynet har på baggrund af pensionskassens statistiske analyse af dødeligheden i medlemsbestanden konstateret, at tegningsgrundlaget ikke var betryggende i forhold til pensionskassens markedsværdigrundlag, dvs. pensionskassens bedste skøn over dødeligheden inkl. levetidsforbedringer, for de 50- og 60-årige medlemmer i perioden 31. december 2016 til 1. februar 2018.

 

Det betyder, at de berørte medlemmers tegningsgrundlag i perioden ikke var forsigtigt, og at der derfor var risiko for, at bidragene ikke var tilstrækkelige til at dække de betinget garanterede pensioner. Pensionskassen har pr. 1. februar 2018 justeret det betinget garanterede tegningsgrundlag, så der nu er taget højde for de længere restlevetider. Konsekvensen for medlemmerne er, at de betinget garanterede pensioner er blevet op til 2 pct. mindre.

 

Pensionskassen har således rettet op på forholdet ved at anmelde nye dødelighedsforudsætninger i tegningsgrundlaget.

Senest opdateret 25-06-2018