Påtale til Matas A/S for sen indberetning ved offentliggørelse af intern viden

14-06-2018

Finanstilsynet påtaler den 31. maj 2018, at Matas A/S ikke har indberettet oplysninger om intern viden til Finanstilsynet samtidigt med offentliggørelsen som påkrævet efter § 25 i lov om kapitalmarkeder (tidligere § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v.). Finanstilsynet påtaler også, at Matas A/S ikke rettidigt har underrettet Finanstilsynet om selskabets brug af udsættelsesadgangen i artikel 17, stk. 4, i Markedsmisbrugsforordningen.

Den 22. august 2017 udsendte Matas A/S en selskabsmeddelelse via Nasdaq med overskriften: ”Ny administrerende direktør i Matas A/S”, hvori Matas A/S offentliggjorde, at selskabets direktør ville fratræde og blive afløst af en anden. Disse oplysninger udgjorde intern viden. Selskabsmeddelelsen er indsendt til Nasdaq under kategorien ”Ændring i ledelse/ revision” og ikke som ”Intern viden”. Selskabsmeddelelsen blev først indberettet som ”Intern viden” i Finanstilsynets indberetningssystem (OASM) den 31. august 2017.

 

En udsteder skal samtidigt med offentliggørelse af intern viden indsende oplysningerne til Finanstilsynet, der opbevarer oplysningerne, jf. i § 24 i lov om kapitalmarkeder (tidligere § 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.) og § 25 i lov om kapitalmarkeder (tidligere § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v.).

                   

Selskabsmeddelelsen blev ikke rettidigt indberettet som intern viden i Finanstilsynets indberetningssystem. Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at Matas A/S ikke har overholdt pligten til at indsende oplysninger til Finanstilsynet. Matas A/S har anført, at den manglende indberetning beror på en fejl fra selskabets side.

 

Den 31. august 2017 sendte Matas A/S et udsættelsesskema til Finanstilsynet. Heri orienterede Matas A/S om, at offentliggørelsen af den interne viden i relation til selskabsmeddelelsen af 22. august 2017 havde været udsat med hjemmel i artikel 17, stk. 4, i Markedsmisbrugsforordningen (MAR).

 

Hvis en udsteder vælger at udsætte offentliggørelsen af intern viden med hjemmel i artikel 17, stk. 4, i MAR, skal udstederen indsende et udsættelsesskema til Finanstilsynet, så snart denne viden er blevet offentliggjort.


Matas A/S har ikke rettidigt underrettet Finanstilsynet om,
at selskabet havde udsat offentliggørelsen af intern viden. Matas A/S har anført, at dette beror på en fejl fra selskabets side.

Senest opdateret 14-06-2018