Påtale om manglende indberetning af storaktionærmeddelelse

27-06-2018

Finanstilsynets afgørelse af 11. juni 2018 er truffet i henhold til § 38 i Lov om Kapitalmarkeder.

Finanstilsynet har den 11. juni 2018 påtalt, at et selskab ikke har overholdt pligten til at give meddelelse til Finanstilsynet, når selskabets direkte eller indirekte besiddelse af aktier i et selskab noteret på et reguleret marked ”overstiger eller falder under grænserne 5, 10, 15, 20, 25, 50 eller 90 pct. og grænserne en tredjedel eller to tredjedele af stemmerettighederne eller aktiekapitalen”.

Senest opdateret 27-06-2018