Påtaler til Qudos Insurance A/S for fejl i halvårsrapporten for første halvår 2017

24-07-2018

Finanstilsynet har efter en regnskabskontrol af Qudos Insurance A/S’ halvårsrapport for første halvår 2017 givet forsikringsselskabet påtaler for en række fejl. Nedenstående er et resumé af afgørelsen.

 

Påtalerne vedrører følgende:

  • Qudos Insurance A/S har pr. 30. juni 2017 indregnet et udskudt skatteaktiv på 50,2 mio. kr. uden at have fremlagt overbevisende dokumentation for, at forsikringsselskabet vil generere fremtidig skattepligtig indkomst til at udnytte det udskudte skatteaktiv.
  • Qudos Insurance A/S har fejlagtigt genindregnet et tidligere nedskrevet udskudt skatteaktiv pr. 31. december 2016.
  • Qudos Insurance A/S har ikke angivet de kommentarer og specifikationer til regnskabstallene, som er nødvendige for at forklare og beskrive udviklingen i perioden siden aflæggelse af årsrapporten for 2016.
  • Ledelsesberetningen i halvårsrapporten er mangelfuld, idet den ikke beskriver indregningen og genindregningen af de udskudte skatteaktiver. 

Qudos Insurance A/S har den 3. maj 2018 offentliggjort årsrapporten for 2017, hvori forsikringsselskabet indregner et væsentligt mindre udskudt skatteaktiv end i halvårsrapporten for første halvår 2017. Finanstilsynet har derfor valgt alene at påtale fejlene i halvårsrapporten fremfor at påbyde Qudos Insurance A/S at offentliggøre korrigerende og supplerende information til denne.

Finanstilsynet har med afgørelsen ikke taget stilling til årsrapporten for 2017.

 

Senest opdateret 24-07-2018