Påtaler til QIC Holdings ApS for fejl i halvårsrapporten for første halvår 2017

24-07-2018

Finanstilsynet har efter en regnskabskontrol af QIC Holdings ApS’ halvårsrapport for første halvår 2017 givet forsikringsselskabet påtaler for en række fejl. Nedenstående er et resumé af afgørelsen.

 

Påtalerne vedrører følgende:

  • QIC Holdings ApS har pr. 30. juni 2017 indregnet et udskudt skatte-aktiv på 50,5 mio. kr. uden at der foreligger overbevisende dokumentation for, at QIC Holdings ApS vil generere fremtidig skattepligtig indkomst til at udnytte det udskudte skatteaktiv.
  • QIC Holdings ApS har fejlagtigt genindregnet et tidligere nedskrevet udskudt skatteaktiv pr. 31. december 2016.
  • QIC Holdings ApS har ikke angivet de kommentarer og specifikationer til regnskabstallene, som er nødvendige for at forklare og beskrive udviklingen i perioden siden aflæggelse af årsrapporten for 2016.
  • Ledelsesberetningen i halvårsrapporten er mangelfuld, idet den ikke beskriver indregningen og genindregningen af de udskudte skatteaktiver.

QIC Holdings ApS har den 3. maj 2018 offentliggjort årsrapporten for 2017, hvori forsikringsholdingvirksomheden indregner et væsentligt mindre udskudt skatteaktiv end i halvårsrapporten for første halvår 2017. Finanstilsynet har derfor valgt alene at påtale fejlene i halvårsrapporten fremfor at påbyde QIC Holdings ApS at offentliggøre korrigerende/supplerende information til denne.

Finanstilsynet har med afgørelsen ikke taget stilling til årsrapporten for 2017.

 

Senest opdateret 24-07-2018