Redegørelse om påtale til Nykredit Realkredit A/S - fejl i årsrapporten for 2016

06-07-2018

Finanstilsynet har foretaget en kontrol af Nykredit Realkredit A/S’s (”Nykredit”) regnskabsmæssige behandling af den bundne fondsreserve i datterselskabet Totalkredit A/S (”Totalkredit”) i årsrapporten for 2016.

 

Nykredit har som følge af regnskabskontrollen modtaget en påtale for at have indregnet den bundne fondsreserve i Totalkredit under posten ”overført overskud” i koncernregnskabet for 2016 uden yderligere oplysninger.

Finanstilsynet bemærker, at den bundne fondsreserve er underlagt væsent-lige restriktioner med hensyn til anvendelsen, og derfor vurderer Finanstilsynet, at Nykredit ikke kan indregne den bundne fondsreserve under overført overskud i egenkapitalopgørelsen for koncernen. Finanstilsynet har ved vurderingen lagt vægt på, at det er væsentligt for regnskabsbrugerne at kende til restriktioner i egenkapitalen.

Når Finanstilsynet udelukkende påtaler forholdet, skyldes det, at Nykredit i årsrapporten for 2017 har præsenteret den bundne fondsreserve særskilt i egenkapitalopgørelsen og oplyst, at den bundne fondsreserve ikke kan anvendes til udbytte eller udlodning. Dermed er regnskabsbrugerne oplyst om betydningen af den bundne fondsreserve.

 

Senest opdateret 06-07-2018