Påbud til Investeringsforeningen MS Invest om at rette fejl i halvårsrapporten for første halvår 2017

19-07-2018

Finanstilsynet har efter en regnskabskontrol af Investeringsforeningen MS In-vests halvårsrapport for første halvår 2017 givet investeringsforeningen et påbud om at medtage nogle lovpligtige oplysninger i fremtidige halvårsrapporter. Nedenstående er et resumé af afgørelsen.

 

Finanstilsynet har påbudt Investeringsforeningen MS Invest, at den i fremtidige halvårsrapporter skal:

  • angive tal fra ultimo året før som sammenligningstal i noteoplysninger til balancen, jf. 69, stk. 1, jf. § 6 i bekendtgørelse om finansielle rap-porter for danske UCITS
  • henvise til de gældende regnskabsregler i ledelsespåtegningen, jf. § 84 i lov om investeringsforeninger m.v. 

Investeringsforeningen MS Invest har den 9. marts 2018 offentliggjort årsrapport for 2017. Finanstilsynet har derfor valgt alene at påbyde investeringsforeningen at medtage oplysningerne i fremtidige halvårsrapporter fremfor at offentliggøre korrigerende og supplerende information for halvårsrapporten for første halvår 2017.

Finanstilsynet har med afgørelsen ikke taget stilling til årsrapporten for 2017.

 

Senest opdateret 19-07-2018