Bøde vedtaget for overtrædelse af shortselling-forordningen

16-07-2018

Den 22. november 2017 politianmeldte Finanstilsynet Carnegie for overtrædelse af shortselling-forordningen. Carnegie har vedtaget et bødeforelæg på 350.000 kr.

Finanstilsynet anmeldte Carnegie Investment Bank (publ) AB, c/o Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) for at have solgt aktier i Brøndbyernes IF Fodbold A/S, som Carnegie ikke rådede over. Carnegie blev også anmeldt for ikke at have givet meddelelse til Finanstilsynet om korte nettopositioner og ikke at have offentliggjort betydelige nettopositioner.

Sagen har været behandlet hos SØIK.

Den 12. juli 2018 har Carnegie valgt at vedtage et bødeforlæg på 350.000 kr. for overtrædelse af artikel 5, 6 og 12 i shortselling-forordningen.

Dette resume er offentliggjort i medfør af § 234, stk. 1, nr. 4, i lov om kapitalmarkeder.

Se nærmere om politianmeldelsen her.


Senest opdateret 16-07-2018