Påtale om for sen indberetning af ledende medarbejders transaktion

31-07-2018

Finanstilsynets afgørelse af 28. juni 2018 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 28. juni 2018 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i første halvår af 2018. Den ledende medarbejders manglende indberetning skyldes, at den ledende medarbejder ikke var opmærksom på overskridelsen af tærsklen for indberetningspligten. Finanstilsynet vurderer, at en sådan fejl ikke er en undskyldelig omstændighed.

Senest opdateret 31-07-2018