Redegørelse om risikooplysning til Langå Sparekasse

05-01-2018

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Langå Sparekasse konstateret, at sparekassen overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst.

 

Sammenfatning

Finanstilsynet har konstateret, at sparekassens udlånsvækst fra ultimo 3. kvartal i 2016 til ultimo 3. kvartal 2017 var på 21,3 pct. Sparekassen overskrider dermed grænseværdien på maksimalt 20 pct. årlig udlånsvækst.


Langå Sparekasse har oplyst, at væksten er i overensstemmelse med sparekassens fastlagte strategi frem mod 2020. Sparekassen henleder i denne sammenhæng opmærksomheden på, at sparekassen kommer fra et relativt lavt niveau udlånsmæssigt. Udgangspunktet for såvel udlån som udlånsvækst har været lavt i sparekassen.


Høj udlånsvækst udgør en forøget risiko og stiller ekstraordinære krav til sparekassens kreditstyring. Det kræver, at organisationen tilpasses, så kreditstandarderne ikke svækkes, og at risici kontrolleres og styres på forsvarlig vis.

 

Finanstilsynet har på denne baggrund givet en risikooplysning til Langå Sparekasse om, at sparekassen bør reducere udlånsvæksten.

 

Finanstilsynet vil følge udviklingen i udlånsvæksten tæt.

 

 

Senest opdateret 05-01-2018