Redegørelse om risikooplysning til Ekspres Bank – overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst

04-01-2018

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Ekspres Bank konstateret, at banken pr. 3. kvartal 2017 overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst.

 

Sammenfatning

Finanstilsynet har konstateret, at bankens udlånsvækst fra ultimo 3. kvartal i 2016 til ultimo 3. kvartal 2017 er på 21,2 pct. Banken overskrider dermed grænseværdien på 20 pct. årlig udlånsvækst.

 

Ekspres Bank har oplyst, at væksten overvåges nøje og følger moderbanken BNP Paribas’ strategi om vækst i Norden.

 

Høj udlånsvækst udgør en forøget risiko og stiller ekstraordinære krav til pengeinstituttets kreditstyring. Høj udlånsvækst kræver, at organisationen tilpasses, så kreditstandarderne ikke svækkes, og risici kontrolleres og styres på forsvarlig vis, herunder at risikoen for systemiske fejl og svagheder i modelbasserede lånesystemer genovervejes.

 

Finanstilsynet har på baggrund af ovenstående givet en risikooplysning til Ekspres Bank om, at banken bør sikre en lavere udlånsvækst.

 

Finanstilsynet vil følge udviklingen i udlånsvæksten tæt.

 

Senest opdateret 04-01-2018