Påtale om for sen indberetning af ledende medarbejders transaktion

22-01-2018

Finanstilsynets afgørelse af 5. januar 2018 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 5. januar 2018 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i første halvår af 2017. Den ledende medarbejders manglende indberetning skyldes, at den ledende medarbejder ikke var opmærksom på, at transaktionen var gennemført og at den ledende medarbejder derfor var forpligtet til at indberette transaktionen. Finanstilsynet vurderer, at en sådan fejl ikke er en undskyldelig omstændighed.

Senest opdateret 22-01-2018