Påtale til Fast Ejendom Danmark A/S for manglende indberetning ved offentliggørelse af intern viden

03-01-2018

Finanstilsynet påtaler den 3. januar 2018, at Fast Ejendom Danmark A/S ikke har indberettet oplysninger til Finanstilsynet som påkrævet efter § 25 i lov om kapitalmarkeder (tidligere § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v.).

Den 17. oktober 2017, kl. 16.00, offentliggjorde Fast Ejendom Danmark A/S i en selskabsmeddelelse oplysninger om salg af ejendom og opjustering af forventning til årsresultat for regnskabsåret 2017. Selskabsmeddelelsen, der indeholder intern viden, er indsendt til Nasdaq under kategorien ”Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler”.

En udsteder skal samtidigt med offentliggørelse af intern viden indsende oplysningerne til Finanstilsynet, der opbevarer oplysningerne, jf. i § 24 i lov om kapitalmarkeder (tidligere § 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.) og § 25 i lov om kapitalmarkeder (tidligere § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v.)

Selskabsmeddelelsen blev ikke rettidigt indberettet i Finanstilsynets indberetningssystem. Finanstilsynet vurderer, at Fast Ejendom Danmark A/S ikke har overholdt pligten til at indsende oplysninger til Finanstilsynet.

Senest opdateret 03-01-2018