Politianmeldelse af Aalborg Boldspilklub for overtrædelse af markedsmisbrugsforordningen

26-01-2018

Finanstilsynets beslutning af 25. januar 2018. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynets beslutning af 25. januar 2018. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse. Aalborg Boldspilklub A/S har vedtaget et bødeforlæg på 30.000 kr. Læs mere her.

 

I februar 2017 havde Aalborg Boldspilklub A/S en forhandling med den kinesiske fodboldklub Henan Jianye Football Club Co., Ltd om salg af en AaB-spiller, Christian Bassogog.

Den 15. februar 2017 skete der lækage af oplysninger om forhandlingerne og salgsprisen på hjemmesiden www.bold.dk. I selskabsmeddelelsen fra selskabet samme dag bekræftede Aalborg Boldspilklub A/S, at de var i forhandlinger om salget af Bassogog. Aalborg Boldspilklub A/S nævnte ikke salgssummen på knap 45 mio. kr. eller hvilken påvirkning salget ville få på selskabets forventninger, på trods af, at prisen allerede var kendt af markedet som følge af artiklen på www.bold.dk.

Det er Finanstilsynets vurdering, at rygtet i markedet omkring forhandlingerne og salgsprisen var så tilstrækkeligt præcis, at Aalborg Boldspilklub A/S som følge af artikel 17, stk. 7, i markedsmisbrugsforordningen var forpligtet til at videregive den fulde interne viden til offentligheden. Der er dermed sket en overtrædelse af artikel 17, stk. 7, i markedsmisbrugsforordningen.

 

Finanstilsynet finder endvidere, at der er sket overtrædelse af artikel 18, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen omkring pligten til at oprette og ajourføre insiderlister, idet Aalborg Boldspilklub A/S ikke har kunnet indsende en korrekt udfyldt permanent insiderliste og ikke har oprettet en hændelsesbaseret insiderliste i forbindelse med den interne viden omkring salget af Bassogog.

 

Overtrædelse af artikel 17, stk. 7, og artikel 18, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen straffes med bøde, jf. § 249 i lov om kapitalmarkeder.

 

Finanstilsynet bemærker, at Aalborg Boldspilklub A/S er uenig i, at der er sket overtrædelse af markedsmisbrugsforordningen.

Senest opdateret 11-10-2018