Fastsættelse af tidsfrist til opfyldelse af solvenskrav

22-02-2018

Finanstilsynets afgørelse i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, af den 22. februar 2018. Offentliggjort den 22. februar 2018.

Finanstilsynet fastsatte den 21. december 2017 et solvenskrav til Østjydsk Bank A/S, samt en frist for indsendelse af en genopretningsplan til den 10. januar 2018.

Banken indsendte den 10. januar 2018 en genopretningsplan, som indeholdte en række mulige tiltag samt forventede tidshorisonter for afklaring af, om tiltagene ville kunne gennemføres.

Banken har den 22. februar 2018 oplyst Finanstilsynet, at de anser mulighederne for at finde en solvent privat løsning for udtømte. Banken har endvidere telefonisk oplyst, at der er presserygter om banken, der kan give uro.

Banken har dermed ikke mulighed for at foretage de nødvendige foranstaltninger til genopretning af solvensen, jf. § 225, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet har derfor fastsat en frist til den 22. februar 2018 kl. 17.00 for Østjydsk Bank A/S til, at opfylde solvenskravet på 14 pct. fra 1. januar 2018 som fastsat i Finanstilsynets afgørelse af den 21. december 2017, jf. § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 22-02-2018