Redegørelse om påbud til Jutlander Bank A/S

11-12-2018

Finanstilsynet har på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse undersøgt en række mindre og mellemstore pengeinstitutters risikovillighed ved belåning af kunders køb af ejerboliger i vækstområder.

I forbindelse med undersøgelsen har Jutlander Bank modtaget et påbud i relation til kreditområdet og en påtale i relation til rapportering.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynets undersøgelse er foretaget med udgangspunkt i ”Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.” (vejledningen), der blev udstedt i januar 2016. Spørgeskemaundersøgelsen indeholdt en række kvalitative spørgsmål til institutternes implementering af vejledningen, samt en række kvantitative spørgsmål relateret til boligudlån i vækstområder bevilliget i perioden 29. januar 2016 og til og med den 31. december 2017.

Konkurrencen om boligkunderne har de senere år været hård. Det har blandt andet vist sig ved, at pengeinstitutterne er mere risikovillige. Det kommer til udtryk ved, at de bevilger lån til kunder med lavt rådighedsbeløb, høj gældsfaktor eller negativ formue. Udviklingen har været særlig udtalt i vækstområder, defineret som København og omegnskommuner samt Aarhus Kommune.

Ifølge vejledningen skal pengeinstitutterne være særligt opmærksomme på, at kunder, der køber bolig i vækstområder, har en robust økonomi.

Kunder med negativ formue er særligt sårbare, hvis robustheden af deres indtjening og likviditet viser sig at være svagere end forventet. Ifølge Jutlander Bank var 17,8 pct. af de bevilgede boliglån omfattet af vejledningen givet til kunder med negativ formue. Finanstilsynet gjorde opmærksom på, at banken bør sikre sig, at kunder med en negativ formue har en tilstrækkelig robust økonomi.

Kunder med høj gældsfaktor er som udgangspunkt sårbare, men de bliver mere robuste, hvis de har en tilstrækkelig høj formue. På grund af risikoen for prisfald i vækstområder skal formuen være højere for disse kunder. Ifølge banken levede 5,1 pct. af de bevilgede boliglån i vækstområder ikke op til formuekravet i vejledningen.

Banken har suppleret vejledningens punkter med yderligere fravigelsesmuligheder i form af kompenserende foranstaltninger, der dog ikke er lige så forsigtige som vejledningens regler.

Banken fik påbud om at sikre, at kundernes økonomi er tilstrækkelig robust ved belåning af boliger i vækstområder.

Banken oplyser i sin redegørelse til Finanstilsynet, at fravigelser fra vejledningen forud for den 30. juni 2018 ikke har været rapporteret til bestyrelsen på de enkelte hovedregler i vejledningen, men alene som en samlet afvigelse fra vejledningen. Banken oplyser, at der er indført rapportering på enkeltelementer i kreditrapporten til bestyrelsen pr. 30. juni 2018.

Banken fik en påtale for ikke at have sikret tilstrækkelig detaljeret rapportering før 30. juni 2018.

Senest opdateret 11-12-2018