Redegørelse om risikooplysning til Stadil Sparekasse

11-04-2018

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Stadil Sparekasse konstateret, at sparekassen pr. ultimo 2017 overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.

 

Sammenfatning
Udlånet blev i perioden fra ultimo 4. kvartal 2016 til ultimo 4. kvartal 2017 forøget med 24,8 pct. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst er på maksimalt 20 pct.

Stadil Sparekasse har oplyst, at udlånsvæksten kan henføres til en udvidelse af en af instituttets større eksponeringer, og at udlån ikke som forventet blev afviklet inden årets udgang.

Høj udlånsvækst udgør en forøget risiko og stiller ekstraordinære krav til pengeinstituttets kreditstyring. Høj udlånsvækst kræver, at organisationen tilpasses, så kreditstandarderne ikke svækkes, og risici kontrolleres og styres på forsvarlig vis.

Finanstilsynet har på baggrund af overskridelsen givet en risikooplysning til Stadil Sparekasse om, at sparekassen bør sikre en lavere udlånsvækst.
 
Finanstilsynet vil følge udviklingen i udlånsvæksten tæt.

 

Senest opdateret 11-04-2018