Redegørelse om IT-inspektion i Nets Danmark A/S (opfølgning på væsentlige observationer fra IT-inspektionen i 2014)

26-04-2018

Finanstilsynet har i januar-februar 2017 gennemført en inspektion i Nets Danmark A/S (efterfølgende Nets) af en række forhold vedrørende virksomhedens IT-anvendelse. Inspektionen var en opfølgning på de væsentligste observationer ved IT-inspektionen i 2014.

 

Finanstilsynet gennemgik udvalgte dele af IT-området, herunder:

  • It-sikkerhedsstyring, IT-strategi, IT-risikostyring, IT-sikkerhedspolitik og overordnede sikkerhedsbestemmeler mv.
  • Organisatoriske forhold
  • Outsourcing
  • IT-drift og -udvikling
  • Systemudvikling og projektstyring
  • Adgang til systemer og data
  • Beredskabsplanlægning
  • Systemrevisionens gennemførsel

Sammenfatning og risikovurdering

Det er Finanstilsynets vurdering, at Nets generelt har løftet niveauet på en række centrale områder siden inspektionen i 2014. I forhold til observationerne ved IT-inspektionen i 2014 er det Finanstilsynets vurdering, at Nets i al væsentlighed har implementeret sikringstiltag i henhold til den redegørelse og understøttende projektplan, som blev præsenteret for Finanstilsynet i forbindelse med inspektionen i 2014, og at Nets i al væsentlighed efterlever lovgivningen på området.

Det er dog Finanstilsynets vurdering, at der på tidspunktet for inspektionens gennemførsel var enkelte områder, hvor Nets skulle fortsætte arbejdet med at implementere sikringstiltag i henhold til de projektplaner, som blev præsenteret for Finanstilsynet. Herunder skulle Nets fortsat styrke dele af IT-risikostyringsfunktionen internt i Nets samt for de dele af IT-anvendelsen, som er outsourcet.

 

Senest opdateret 26-04-2018