Påtale til Danske Bank for mangler vedr. investorbeskyttelse i digital investeringsløsning (June)

26-04-2018

Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse af investeringsrådgivningen og gennemførelsen af egnethedstesten i Danske Banks digitale investeringsløsning June. Finanstilsynet påtaler, at banken på fire punkter ikke har efterlevet reglerne om investorbeskyttelse.

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af, at der sker stor udvikling af nye digitale løsninger på det finansielle område, herunder også investeringsløsninger. Finanstilsynet lægger i forhold til digitale rådgivningsløsninger vægt på, at de regler, der gælder for rådgivning, også bliver overholdt, når rådgivningen sker på en digital platform.

Finanstilsynet har påtalt følgende fire forhold:

  • Banken havde ikke i tilstrækkelig grad indhentet pålidelige oplysninger om kundens investeringshorisont og havde ikke i tilstrækkelig grad sikret, at June var egnet til at indsamle disse kundeoplysninger.
  • Banken havde ikke indhentet de nødvendige oplysninger om kundens kendskab til det relevante investeringsområde og havde ikke inddraget dette i vurderingen af, hvilken investeringsanbefaling kunden skulle have.
  • Banken havde ikke sikret pålideligheden af de oplysninger, som banken modtog fra kunderne i June, herunder havde banken ikke tilstrækkelige procedurer, der kunne identificere relevante åbenlyse unøjagtigheder.
  • Banken havde ikke foretaget en vurdering af, om det finansielle instrument, der blev anbefalet, var egnet for kunden ud fra kundens individuelle forhold.

Danske Bank har overfor Finanstilsynet redegjort for, at der er rettet op på manglerne.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 26-04-2018