Redegørelse om påbud til Middelfart Sparekasse

06-09-2017

Finanstilsynet har som led i en tværgående undersøgelse af mindre og mellemstore pengeinstitutters udlån til ejendomsrelateret projektfinansiering konstateret, at Middelfart Sparekasses kreditpolitik ikke lever op til kravene i ledelsesbekendtgørelsen.

 

Finanstilsynet vurderede, at Middelfart Sparekasses kreditpolitik ikke på tilstrækkelig vis opsatte retningslinjer for typen og omfanget af ejendomsrelateret projektfinansiering. Sparekassens kreditpolitik stiller fx ikke krav til graden af forudgående salg eller udlejning. Ligesom det ikke fremgår af sparekassens kreditpolitik, hvornår der kan ske afvigelser fra hovedreglerne.

 

Finanstilsynet har derfor givet Middelfart Sparekasse et påbud om, at sparekassen i sin kreditpolitik i tilstrækkelig grad skal præcisere den ønskede risikoprofil for udlån til ejendomsrelateret projektfinansiering.

 

Senest opdateret 06-09-2017