Redegørelse om påbud til Lån & Spar Bank A/S

15-09-2017

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Lån & Spar Bank A/S konstateret, at Lån & Spar Bank ikke lever op til ledelsesbekendtgørelsens krav til risikostyring på kreditområdet.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Boligpriserne har været stigende i København og Århus i de senere år. Sammen med det meget lave renteniveau indebærer dette, at der er risiko for væsentlige prisfald på disse boliger i disse områder.

 

Lån og Spar Bank har valgt at håndtere denne risiko ud fra de principper for forsigtighed ved boligudlån f.eks. i forhold til kundens formueforhold og gældsfaktor, der er beskrevet i ”vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.”

 

Finanstilsynet har imidlertid konstateret, at Lån & Spar Bank A/S først har indført vejledningens principper eller tilsvarende tiltag om forsigtighed primo 2017, og at banken ikke har sikret sig tilstrækkeligt overblik over omfanget af boligudlån i København og Århus med høj risiko.

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at banken ikke lever op til ledelsesbekendtgørelsens krav på området, herunder at banken ikke har sikret en forsvarlig risikostyring og overvågning af boliglån bevilget i vækstområder. Finanstilsynet har derfor givet banken påbud om at etablere en passende systematisk overvågning. Endvidere har banken fået påbud om at foretage en vurdering af, hvilke risici banken har pådraget sig i forbindelse med bevilling af boliglån i vækstområder i 2016.

 

Senest opdateret 15-09-2017