Redegørelse om temainspektion i Skjern Bank A/S (bevilling af udlån til erhvervskunder)

12-09-2017

Finanstilsynet foretog i første halvår 2017 en inspektion af Skjern Bank A/S.

 

Formålet med inspektionen var primært at vurdere bankens risikovillighed ved bevilling af udlån til erhvervskunder og at vurdere bankens bevillingsgrundlag.

 

Temainspektionen var et led i en tværgående undersøgelse af 13 pengeinstitutter og 2 filialer af udenlandske banker.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik 70 bevillinger af udlån i perioden april – december 2016. Bevillingerne omfattede udlån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt ejendomsfinansiering.

 

Finanstilsynet fandt, at bankens risikovillighed generelt var præget af den øgede konkurrence om kunderne. Der var således flere tilfælde, hvor banken havde bevilget udlån med forhøjet risiko. Eksempler herpå var, at flere kunders indtjenings- og kapitalforhold var spinkle eller dårligt belyst, udvidelse af lån  til kunder med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), og overtræk, der var omlagt til erhvervskredit på grund af likviditetsproblemer. Bevillingerne med forhøjet risiko var især til mindre erhvervsdrivende.

 

Banken havde også i ét tilfælde ydet udlån, som var uforsigtigt som følge af kundens svage økonomi samtidig med, at der manglede informationer om sikkerhederne og indblik i kautionisternes økonomi.

 

Finanstilsynet finder, at det er vigtigt at være opmærksom på, at omfanget af bevillinger med forhøjet risiko ikke bliver for stort. Banken er mere disponeret for tab på denne del af porteføljen ved mindre, negative ændringer i konjunkturerne, end ved porteføljer med normal risiko. Det gælder særligt for bankens udlån til små erhvervsvirksomheder, hvor bankens risikovillighed lå på et højere niveau end de øvrige undersøgte områder.

 

Finanstilsynet konstaterede, at beskrivelser og risikoanalyser i bankens bevillingsgrundlag i flere tilfælde kunne have været bedre. I to tilfælde var bevillingsgrundlaget så utilstrækkeligt, at lånene ikke burde være bevilget. Manglerne i bevillingsgrundlaget var f.eks., at der manglede økonomiske oplysninger ved køb af virksomheder, at der manglede regnskabsoplysninger på alle relevante selskaber, budgetmateriale eller kundebeskrivelse manglede eller var ufuldstændig, eller at der ikke var redegjort for likviditeten.

 

Banken skal have fokus på at forbedre bevillingsgrundlaget. Det gælder særligt for bankens udlån til små erhvervsvirksomheder, hvor kvaliteten af bankens bevillingsgrundlag var dårligere end på de andre udlånsområder.

 

Senest opdateret 12-09-2017