Redegørelse om temainspektion i Nordfyns Bank A/S (bevilling af udlån til erhvervskunder)

12-09-2017

Finanstilsynet foretog i 1. halvår 2017 en inspektion af Nordfyns Bank A/S.

 

Formålet med inspektionen var primært at vurdere bankens risikovillighed ved bevilling af udlån til erhvervskunder og at vurdere bankens bevillingsgrundlag.

Temainspektionen var et led i en tværgående undersøgelse af 13 pengeinstitutter og 2 filialer af udenlandske banker.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik 58 bevillinger af udlån i perioden april – december 2016. Bevillingerne omfattede udlån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt ejendomsfinansiering.

Finanstilsynet fandt, at banken havde større risikoappetit end sammenlignelige pengeinstitutter. Der var således en del tilfælde, hvor Nordfyns Bank havde bevilget udlån med forhøjet risiko. Eksempler herpå var, at banken bevilgede udlån til kunder med spinkle indtjenings- og kapitalforhold eller spinkellikviditet, eller at banken gav afkald på kaution. Banken havde i et tilfælde ydet et lån, som var uforsigtigt som følge af kunden spinkle kapitalforhold sammenholdtmed en væsentlig forøgelse af kundens risikopåtagning.

Finanstilsynet finder, at det er vigtigt at være opmærksom på, at omfanget af bevillinger med forhøjet risiko ikke bliver for stort. Banken er mere disponeret for tab på denne del af porteføljen ved mindre, negative ændringer i konjunkturerne end ved porteføljer med normal risiko.

Finanstilsynet konstaterede, at beskrivelser og risikoanalyser i bankens bevillingsgrundlag i en del tilfælde kunne have været bedre, men dog var acceptable.F.eks. manglede banken at opdatere regnskabsmateriale, beskrivelser af kunden eller økonomiske oplysninger om kautionister. Banken skal have fokus på at forbedre bevillingsgrundlaget. Det gælder særligt for bankens udlån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder.

 

Senest opdateret 12-09-2017