Resumé af afgørelse om fremadrettet påbud til Network Capital Group Holding A/S vedr. årsrapporten for 2016

25-09-2017

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for Network Capital Group Holding A/S for 2016.

Som børsnoteret virksomhed skal Network Capital Group Holding A/S supplere oplysningskravene i henhold til IFRS med årsregnskabslovens yderligere oplysningskrav for
virksomheder omfattet af regnskabsklasse D.

Network Capital Group Holding A/S har modtaget et fremadrettet påbud om at redegøre for status for opfyldelse af det opstillede måltal for repræsentation af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øverste ledelsesniveau i årsrapporten for 2017 og fremefter, jf. årsregnskabslovens §§ 99 b, stk. 1, og 161, nr. 3.

Påbuddet vil bortfalde, såfremt virksomheden ikke længere skal aflægge koncern- og/eller årsregnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i klasse C eller klasse D.

Senest opdateret 25-09-2017