Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S

23-11-2017

Finanstilsynet var i 1. halvår 2017 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Realkredit Danmark A/S.

Indledning

Undersøgelsen omfattede en gennemgang af de 30 største konsoliderede udlån og de 10 største nedskrivninger på udlån pr. 31. december 2016, bortset fra udlån til stat, kommune, kreditinstitutter og almene boligselskaber.

 

Finanstilsynet gennemgik bestyrelsens forretningsorden og skriftlige retningslinjer til direktionen med særligt fokus på kreditområdet. Endvidere gennemgik Finanstilsynet kreditpolitik, forretningsgange og rapportering på området.

Sammenfatning og risikovurdering

Det er Finanstilsynets vurdering, at kreditkvaliteten af Realkredit Danmarks store udlån er på niveau med sammenlignelige institutter.

 

Der var dog et del-udlån, hvor drøftelserne mellem Realkredit Danmark og Finanstilsynet gav anledning til at reducere ratingen med to yderligere trin i forhold til den nedjustering, instituttet selv havde foretaget umiddelbart inden undersøgelsen.

 

På tre andre del-udlån havde Realkredit Danmark nedjusteret ratingen, efter undersøgelsen var indkaldt. Finanstilsynet var enigt i behovet for disse nedjusteringer.

 

Undersøgelsen gav ikke anledning til tilsynsreaktioner eller justering af solvensbehov.

 

Senest opdateret 23-11-2017