Påtale om for sen indberetning af ledende medarbejders transaktion

09-11-2017

Finanstilsynets afgørelse af 30. oktober 2017 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 30. oktober 2017 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i første halvår af 2017. Den ledende medarbejders manglende indberetning skyldes, at der ved en fejl blev overset, at der var medarbejderrepræsentanter, som var indberetningspligtige. Finanstilsynet vurderer, at en sådan fejl ikke er en undskyldelig omstændighed.

 

Ledende medarbejderes pligt til at indberette transaktioner var tidligere reguleret i § 28 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., men er i dag omfattet af markedsmisbrugsforordningen.

Senest opdateret 09-11-2017