Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet i Sydbank A/S (afvikling af derivater)

06-07-2017

Finanstilsynet foretog i marts 2017 en temaundersøgelse i Sydbank A/S om afvikling af afledte finansielle instrumenter (derivater), med særlig fokus på håndteringen af standardiserede derivater.

 

Indledning

I vurderingen af, om afviklingen håndteres betryggende vurderede Finanstilsynet blandt andet, om afviklingen foretages uafhængigt af disponerende enheder, og om der er en passende systemunderstøttelse af afviklingen. Herudover omfattede undersøgelsen de daglige processer for udveksling af sikkerheder i relation til handel med derivater, samt bankernes anvendelse af risikoreducerende teknikker for derivater, der handles bilateralt. Endelig omfattede undersøgelsen bankernes løbende opfølgning på indberetningen af handelsdetaljer om derivater til handelsregistre.

Undersøgelsen er ud fra en risikovurdering foretaget i fire udvalgte banker.

Sammenfatning og risikovurdering

Det er Finanstilsynets vurdering, at Sydbank A/S’ organisering og systemunderstøttelse af afviklingen af standardiserede derivater, samt udveksling af sikkerheder, anvendelse af risikoreducerende teknikker og opfølgning på indberetning, er i overensstemmelse med lovgivningens krav på området.

 

Senest opdateret 06-07-2017