Redegørelse om risikooplysning til Faster Andelskasse

07-07-2017

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Faster Andelskasse konstateret, at andelskassen overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for store eksponeringer.

 

Sammenfatning

Summen af Faster Andelskasses store eksponeringer er pr. ultimo 1. kvartal 2017 opgjort til 126 pct. af andelskassens justerede kapitalgrundlag. Grænseværdien i tilsynsdiamanten er fastsat til 125 pct.  

Mange store eksponeringer øger risikoen for ekstraordinære store tab. Finanstilsynet vurderer, at andelskassens store eksponeringer udgør en forhøjet risiko og giver på den baggrund en risikooplysning. 

 

Overskridelsen er begrænset, og Faster Andelskasse har over for Finanstilsynet oplyst, at overskridelsen er midlertidig. Finanstilsynet vil nøje følge udviklingen i Faster Andelskasses store eksponeringer.

 

Senest opdateret 07-07-2017