Redegørelse om risikooplysning til Dragsholm Sparekasse

05-07-2017

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Dragsholm Sparekasse konstateret, at sparekassen overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst.

 

Sammenfatning

Udlånet er i perioden fra 31/3 2016 til 31/3 2017 forøget med 23 pct. Tilsynsdiamantens grænseværdi for årlig udlånsvækst er på 20 pct. Dragsholm Sparekasse overskrider dermed grænseværdien for femte kvartal i træk.

Dragsholm Sparekasse fik 7. juli 2016 en risikooplysning om, at sparekassen burde begrænse udlånsvæksten. Sparekassen skrev i deres redegørelse af 22. august 2016, at udlånsvæksten forventeligt ville være under grænseværdien i tilsynsdiamanten med udgangen i 1. kvartal 2017. Da dette ikke er opfyldt, og udlånsvæksten således fortsat er høj og overskrider grænseværdien, giver Finanstilsynet sparekassen en ny risikooplysning.

 

Dragsholm Sparekasse har oplyst, at sparekassen forventer at overholde tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst igen inden udgangen af 3. kvartal 2017.

 

 

Senest opdateret 05-07-2017