Advarsel mod Titan Trade

23-01-2017

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Titan Trade formidler finansielle tjenesteydelser. Selskabets hjemmeside er www.titantrade.com.    

 

Titan Trade har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.

                                                                               

Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

 

www.finanstilsynet.dk kan du se, hvilke selskaber der har tilladelse til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.

Senest opdateret 23-01-2017