Advarsel mod 23 Traders

23-01-2017

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at 23 Traders formidler finansielle tjenesteydelser. Selskabets hjemmeside er www.23traders.com.    

 

23 Traders har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.

                                                                               

Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

 

Under Virksomheder under tilsyn kan du se, hvilke selskaber der har tilladelse til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.

Senest opdateret 23-01-2017