Advarsel mod Binary Option Auto Trading

02-01-2017

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Binary Option Auto Trading formidler finansielle tjenesteydelser. Selskabets adresse er ukendt, men selskabets hjemmeside er www.binaryoptionautotrading.com.   

 

Binary Option Auto Trading har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.

                                                                               

Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

 

Under Virksomheder under tilsyn kan du se, hvilke selskaber der har tilladelse til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.

 

Senest opdateret 02-01-2017