Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrol 2016

24-02-2017

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen foretager regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter.

 

I 2016 udtog Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen 22 årsrapporter for 2015 og ni delårsrapporter for 2016 til regnskabskontrol. Derudover gennemførte de to styrelser tre temaundersøgelser, som omfattede pengestrømsopgørelsen, dagsværdimåling samt påvirkning fra de finansielle markeder på den finansielle rapportering. Endelig har Finanstilsynet taget stilling til et principielt regnskabsmæssigt spørgsmål i forbindelse med en overtagelse af Danmarks Skibskredit.

Læs hele redegørelsen om Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsen arbejde med regnskabskontrollen i 2016 her.

 

Senest opdateret 24-02-2017