Redegørelse om undersøgelse af Nykredit Bank A/S (udlån til erhvervskunder)

18-12-2017

Finanstilsynet var i september/oktober 2017 på inspektion i Nykredit Bank. Formålet var at vurdere bankens kreditstyring og nedskrivninger af udlån.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Finanstilsynet gennemgik 62 udlån, primært til økonomisk svagere erhvervskunder. Kunder indenfor landbrug og finansiering af virksomhedshandler indgik ikke i undersøgelsen.

 

Finanstilsynet vurderede, at bankens kreditstyring havde en del mangler.

 

Det fremgår af bankens arbejdsbeskrivelse, at den for de fleste kunder skal udarbejde et kundevurderingsskema med bl.a. en beskrivelse af kundens aktiviteter, konkurrenceforhold, fremtidsplaner mv. I mange tilfælde var der ikke et kundevurderingsskema, og i andre tilfælde var skemaet ikke fyldestgørende udfyldt. Banken fik påbud om at sikre, at arbejdsbeskrivelsen bliver fulgt.

 

Der var også en del tilfælde, hvor kvaliteten af bankens handlingsplaner for svage kunder var mangelfulde, og hvor der manglede dokumentation for opfølgningen på iværksatte tiltag. Der var desuden nogle tilfælde, hvor handlingsplanen manglede. Banken fik påbud om at sikre, at den udarbejder handlingsplaner for alle økonomisk svage kunder med beskrivelse af de fremadrettede tiltag overfor kunden og bankens opfølgning herpå.

 

I 35 pct. af de gennemgåede sager vurderede Finanstilsynet, at en eller flere af kundekoncernens risikoklassifikationer var for positive. Det skyldtes primært, at banken foretog mange justeringer (såkaldte overrides) til en bedre og ikke-svag risikoklassifikation. Banken fik påbud om at sikre korrekt klassifikation.

 

Der var tre tilfælde med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), som banken ikke havde registreret. I yderligere et tilfælde var der ikke konstateret OIV rettidigt. Der var behov for nedskrivninger eller kursreguleringer i alle fire tilfælde.

 

Størrelsen og antallet af reguleringer af nedskrivninger og kursreguleringer i stikprøven indikerede, at de samlede individuelle nedskrivninger og kursreguleringer for den udvalgte portefølje af erhvervskunder var lave. Banken havde dog foretaget supplerende portefølje-nedskrivninger efter et ledelsesmæssigt skøn.

 

Banken vil overfor Finanstilsynet sandsynliggøre, at dens samlede nedskrivninger og kursreguleringer pr. 31. december 2017 er tilstrækkelige for den del af udlånsporteføljen, som de 62 gennemgåede udlån er udtaget fra.

 

Nykredit Bank-koncernen havde opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2016 til 10,7 pct. Bankkoncernens kapitalprocent var pr. 30. september 2017 21,7 pct. Inspektionen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af solvensbehovet.  

 

Senest opdateret 18-12-2017