Påtale til AP Pension livsforsikringsaktieselskab for at have erhvervet en kvalificeret andel uden Finanstilsynets forhåndsgodkendelse

19-12-2017

Finanstilsynets afgørelse af 13. december 2017.

Finanstilsynet har ikke modtaget ansøgning i henhold til § 61, stk. 1, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed med senere ændringer (herefter lov om finansiel virksomhed) om tilladelse til erhvervelse af en kvalificeret andel i Grønlandsbanken A/S (herefter banken) forud for AP Pension livsforsikringsaktieselskabs erhvervelse den 31. maj 2017.Finanstilsynet skal påtale, at AP Pension livsforsikringsaktieselskab ikke på forhånd ansøgte om tilladelse i henhold til § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, til erhvervelse af kvalificeret andel i banken.

Forud for erhvervelsen den 31. maj 2017 ejede AP Pension livsforsikringsaktieselskab (herefter AP Pension) 8 pct. af bankens aktiekapital og stemmerettigheder. Med erhvervelsen den 31. maj 2017 kom livsforsikringsselskabet op på 12,9 pct. af bankens aktiekapital og stemmerettigheder. Finanstilsynet havde ikke forud for dette modtaget henvendelser fra AP Pension.

Læs afgørelsen her.

Senest opdateret 19-12-2017