Afgørelse om regnskabskontrol af Alpha Holding A/S’ årsrapporter for 2015 og 2016 samt halvårsrapporten for 1. halvår 2017

15-12-2017

Finanstilsynet giver påbud om, at Alpha Holding skal udarbejde og offentliggøre supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2016, hvor virksomheden retter følgende fejl:

 

  1. Alpha Holding skal øge sine samlede bruttoerstatningshensættelser pr. 31. december 2017 med mindst 407,4 mio. kr. i henhold til Finanstilsynets afgørelse af 18. juli 2017.

  2. Et tilgodehavende hos en tidligere reassurandør skal nedskrives til 0 kr. Tilgodehavendet udgjorde 77,5 mio. kr. pr. 31. december 2017.

  3. I ledelseserklæringen erklærer ledelsen sig ikke om hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse om de risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af.

  4. Alpha Holding koncernen skal vurdere de indregnede værdier forbundet med reassurancekontrakter, da koncernen i høj grad er afhængig af enkelte genforsikringsselskaber, hvilket indebærer en væsentlig forøget risiko for Alpha Holding.

Ud over fejlene i årsrapporten for 2016 omfatter regnskabskontrollen også et påbud om, at Alpha Holding skal indføre en god regnskabsmæssig praksis og en påtale for, at ledelsesberetningen i årsrapporten for 2015 var mangelfuld.

 

Læs hele afgørelsen her.

 

Senest opdateret 15-12-2017