Påtale til Realkredit Danmark af overtrædelse af lov om finansiel virksomhed § 78

16-08-2017

En finansiel virksomhed må ikke uden bestyrelsens godkendelse bevilge eksponeringer mod bestyrelsesmedlemmer og direktører i den pågældende virksomhed. Det fremgår af § 78, stk. 1, i FIL. Finanstilsynet påtaler, at bestemmelsen har været overtrådt i instituttet i syv tilfælde i perioden 2013- 2017. Realkredit Danmark har i foråret 2017 selv orienteret Finanstilsynet om overtrædelsen.

Realkredit Danmark har i foråret 2017 orienteret Finanstilsynet om flere tilfælde af overtrædelse af § 78 om bevilling af lån til bestyrelsesmedlemmer i lov om finansiel virksomhed (FIL).

Sagen vedrører i alt syv låneudbetalinger i perioden 2013-2017 til medlemmer af Realkredit Danmarks bestyrelse, hvor bestyrelsen ikke på forhånd har godkendt bevillingen. 

Finanstilsynet bemærker, at bestyrelse og direktion skal have særlig fokus på forsvarligheden og forløbet af eksponeringer mod ledelsesmedlemmer, jf. § 78, stk. 3, i FIL. Bestyrelsen skal mindst én gang årligt gennemgå eksponeringerne med de personer og selskaber, som er nævnt i § 78, stk. 1 og 4, i FIL. Dette kan f.eks. ske i forbindelse med den årlige aktivgennemgang. Det skal fremgå af bestyrelsesprotokollen, at eksponeringerne har været gennemgået, og hvad konklusionerne på gennemgangen er. Det fremgår af bilag 6, pkt. 17, i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 16-08-2017