Advarsel mod Entrada Capital

25-04-2017

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Entrada Capital formidler finansielle tjenesteydelser. Selskabets hjemmeside er www.entradacapital.com.

 

Entrada Capital har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.

                                                                               

Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

 

Under Virksomheder under tilsyn kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.

.

Senest opdateret 25-04-2017