Redegørelse om undersøgelse af udvalgte ejendomme i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

30-09-2016

Finanstilsynet har i perioden januar-april 2016 undersøgt værdiansættelsen af 18 af pensionskassens ejendomme.

Indledning

 

Pensionskassens samlede ejendomsportefølje bestod ultimo 2015 af 47 ejendomme, der var værdiansat til 2.876 mio. kr.

 

 

 

Sammenfatning

 

Forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal efter første indregning løbende måle deres investeringsejendomme til dagsværdi.

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at pensionskassens værdiansættelse for tre af de undersøgte ejendomme var for høj og ikke svarede til dagsværdien på tidspunktet for undersøgelsens gennemførelse. Den primære årsag var de anvendte afkastkrav.

 

Finanstilsynet har på den baggrund påbudt pensionskassen at opgøre de pågældende ejendomme til dagsværdi.

 

Den samlede nedregulering af de tre ejendomme udgør cirka 25 mio. kr., svarende til cirka 10 pct. af pensionskassens værdiansættelser af de pågældende ejendomme.

 

Senest opdateret 30-09-2016