Påtale - for sen indberetning af ledende medarbejders transaktioner, jf. artikel 19, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen (tidligere § 28 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.)

13-09-2016

Finanstilsynets afgørelse af 13. september 2016

Finanstilsynet har den 13. september 2016 påtalt, at en ledende medarbejder i et børsnoteret selskab ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet vedrørende to transaktioner i 2015, jf. artikel 19, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen[1] (tidligere § 28 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.). Den ledende medarbejder havde aftalt med sin bank, at banken skulle give den ledende medarbejder meddelelse om gennemførte handler hurtigst muligt. En sådan aftale er et forhold mellem den ledende medarbejder og banken. Aftalen ændrer ikke på, at pligten til at underrette Finanstilsynet påhviler den ledende medarbejder. Det er således Finanstilsynets vurdering, at en for sen meddelelse fra banken ikke en undskyldelig omstændighed. Pligten til at underrette Finanstilsynet påhviler den ledende medarbejder, og pligten kan ikke uddelegeres.

 
 

 

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug)

Senest opdateret 13-09-2016