Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen ved salg af unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste

18-10-2016

Afgørelse

Finanstilsynet påtaler i henhold til §§ 17 og 18 i bekendtgørelse nr. 623 af 24. april 2015 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (herefter investorbeskyttelsesbekendtgørelsen), at Københavns Andelskasse (herefter Københavns Andelskasse eller andelskassen) i forbindelse med handel med unoterede aktier ikke har efterlevet bekendtgørelsens krav om at gennemføre en fyldestgørende hensigtsmæssighedstest forud for, at andelskassens kunder afgav en ordreanmodning.

 

Finanstilsynet påbyder, jf. lov om finansiel virksomhed § 348, stk. 2, Københavns Andelskasse at sikre, at andelskassen efterlever investorbeskyttelsesbekendtgørelsens krav om gennemførelse af en hensigtsmæssighedstest, jf. bekendtgørelsens §§ 17 og 18, således at andelskassen forud for, at en detailkunde afgiver en ordreanmodning om en handel med unoterede aktier, hvor andelskassen ikke yder personlig investeringsrådgivning, at gennemføre en fyldestgørende vurdering af kundens kendskab og erfaring med investeringsområdet, i form af en hensigtsmæssighedstest.

 

Finanstilsynet påtaler endelig i henhold til investorbeskyttelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 1, at andelskassen i afregningsnotaen til nogle kunder har givet fejlagtige og vildledende oplysninger om den unoterede akties kompleksitet, samt om andelskassens forpligtigelse til at vurdere handlens hensigtsmæssighed.

 

 

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 18-10-2016