Redegørelse om risikooplysning til Møns Bank A/S

28-11-2016

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Møns Bank A/S konstateret, at banken overskrider Tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.

 

Sammenfatning

Udlånet er i perioden fra 30. juni 2015 til 30. juni 2016 forøget med 24,2 pct. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst er på maksimalt 20 pct.

 

Møns Bank A/S har oplyst, at udlånsvæksten primært skyldes etablering af filialer i bankens naturlige markedsområde i overensstemmelse med bankens strategi.

 

Finanstilsynet vurderer, at overskridelsen udgør en forhøjet risiko og har på den baggrund givet banken en risikooplysning om de forøgede risici, som banken herved har påtaget sig. Banken bør begrænse udlånsvæksten og sikre en forsvarlig håndtering af de risici, der er opstået som følge af den forhøjede vækst. Banken har med en udlånsvækst på 18,3 procent ultimo 3. kvartal 2016 nedbragt udlånsvæksten igen, og Finanstilsynet vil følge, hvorvidt denne udvikling fastholdes.

 

Senest opdateret 28-11-2016